Sådan bruger du en injektionspen


Dette er generelle retningslinjer for de fleste injektionspenne, men sygeplejersken vil vise dig, hvordan du bruger din pen.  Læs også brugsvejledningen til din pen.

  

 
  • Træk hætten af pennen. Hvis en patron skal sættes i pennen, skal du afmontere patronholderen fra selve pennen. Sæt en insulinpatron i holderen. Sæt holderen i pennen igen.

 

 

 
  • Hvis insulinet er uklart, skal du forsigtigt vippe pennen 10 gange og rulle den i håndfladerne 10 gange for at blande det.
 
  • Skru en NY nål på før hver injektion. Tag den yderste hætte af nålen og derefter den inderste.
   
  • Kontroller før hver injektion, at pennen fungerer. Indstil indstillingsskiven til 2. Tryk langsomt på knappen, mens pennen peger opad. Du bør kunne se en lille dråbe insulin på nålespidsen. Hvis ikke, skal du dreje indstillingsskiven og trykke på knappen, indtil du kan se en dråbe.

  • Bemærk: Penne til inkretinhormon skal ikke præpareres.
 
  • Indstil dosen efter sygeplejerskens anvisninger.
 
  • Når pennen er klar til injektion, skal du trykke nålen helt ind i huden og injicere insulinet. Hold knappen nede i mindst 10 sekunder, når indstillingsskiven er vendt tilbage til nul, for at sikre, at du får det insulin, du har brug for. Tag nålen langsomt ud.

  • Når du er færdig, skal du tage nålen af med en BD Safe-Clip™ og/eller lægge den i en beholder til skarpe genstande, så den er klar til bortskaffelse.

 
Vigtigt: Indholdet på denne webside har ikke til hensigt at erstatte professionel medicinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Afvig ikke råd fra din læge og kontakt gerne din læge angående noget, som du har læst på websiden.

Hvor intet andet fremgår, tilhører BD, BD's logo og alle andre varemærker Becton, Dickinson and Company. © 2016 BD